Organizační pokyny

(platné od 30.června 2022)

Organizační pokyny v plném znění

Informace o nakládání s osobními údaji

 

Organizační pokyny v kostce:

 • přihláška je potvrzena automatickým e-mailem
 • bližší informace ke kurzu zasíláme e-mailem 2 týdny před konáním
 • odhlášení je možné prostřednictvím e-mailu (ies.olomouc@podaneruce.cz)
 • odhlášení 5 a méně pracovních dní před konáním kurzu účtujeme storno poplatek ve výši 50 % z kurzovného + 21 % sazba DPH z účtované částky
 • při neomluvené absenci účtujeme kurzovné v plné výši včetně DPH 21 %
 • faktura Vám bude zaslána e-mailem zhruba do tří dní po konání kurzu
 • ceny kurzů jsou konečné (akreditované kurzy jsou od DPH osvobozeny, ceny neakreditovaných kurzů jsou uvedeny vč. DPH)
 • při dodržení podmínek daných akreditací získáte osvědčení o absolvování kurzu
 • zkratky v čísle akreditace MPSV informují o tom, pro které skupiny pracovníků je daná akreditace platná. (PC – pracovník v sociálních službách, SP – sociální pracovník, VP – vedoucí pracovník, PP – odborná podpora pečujících)
 • na vyžádání je možné poskytnou slevu z kurzovného:
  • 20%: studenti (denní studium), osoby na mateřské/rodičovské dovolené, nezaměstnaní, důchodci
  • 10%: při přihlášení 3 a více osob z jedné organizace na tentýž kurz

 

Organizační pokyny plné

 • Na kurz se přihlašujte nejlépe 14 dní před zahájením kurzu, a to prostřednictvím on-line přihlášky na našich stránkách. (umístit odkaz na seznam kurzů)
 • Při vyplňování elektronické přihlášky pečlivě zkontrolujte veškeré údaje, především kontaktní e-mail, který je hlavním informačním kanálem. Na e-mail Vám budou zaslány všechny podstatné informace ke kurzu (potvrzení přihlášky, pozvánka, el. proforma faktura apod.). Stejně tak všechna důležitá potvrzení (sleva ke kurzu, storno, možnost platby v hotovosti).
 • V případě, že Vám do 24 hodin po přihlášení na e-mail nedorazí potvrzení Vaší přihlášky, kontaktujte nás. S největší pravděpodobností došlo k nějaké chybě a Vaše přihláška není u kurzu evidována.
 • 14 dní před konáním kurzu Vám na uvedený e-mail zašleme, jak to s jeho konáním vypadá a jaký bude další postup. Pokud bude přihlášen dostatečný počet osob pro jeho uskutečnění, zašleme Vám na e-mail proforma fakturu a podrobné informace ke kurzu.
 • Proforma faktura ve formátu PDF společně s podrobnými informacemi ke kurzu Vám bude odeslána v rozmezí 12-10 dní před konáním kurzu na e-mail uvedený v přihlášce (podle toho, zda některý z těchto dnů nepřipadne na nepracovní den nebo svátek, přesný termín bude uveden v informačním e-mailu).
 • Po obdržení platby za kurz Vám bude na adresu uvedenou v přihlášce zaslána vytištěná zúčtovací faktura jako daňový doklad.
 • Platbu za kurz je třeba provést bankovním převodem na číslo účtu: 2231107584/8040 (vždy uveďte V.S., což je číslo dokladu uvedené na faktuře), aby dorazila nejpozději den před konáním kurzu. Pokud jste na kurz vysláni Vaší organizací, pro forma fakturu bez prodlení předejte svému ekonomickému oddělení tak, aby platba dorazila včas.
 • V případě, že z jakéhokoliv důvodu nebudete moci kurz zaplatit včasinformujte nás o tom. Nezaplacení kurzu v řádném termínu bez předchozího upozornění ze strany zájemce/kyně o kurz může být důvodem pro vyřazení osoby z dalších vzdělávacích akcí.
 • Odhlášení 5 a méně pracovních dní před konáním kurzu účtujeme storno poplatek ve výši 50 % z kurzovného + 21% sazba DPH z účtované částky.
 • Při neomluvené absenci účtujeme kurzovné v plné výši včetně DPH 21 %.
 • Platbu již zaplaceného kurzu při náhlém onemocnění těsně před kurzem apod. je možné použít na stejný nebo jiný kurz v budoucnu (při rozdílných cenách kurzů bude přeplatek vrácen zpět nebo požadován zbývající doplatek). V tomto případě nebude storno poplatek účtován.
 • Účastník obdrží certifikát o absolvování kurzu po splnění všech podmínek vyplývajících z akreditace kurzu (splnění řádné účasti, ověření znalostí apod.).
 • Cena kurzu nezahrnuje náklady na ubytování a stravování (pokud není výslovně uvedeno jinak).
 • Studenti denního studia, osoby na mateřské/rodičovské dovolené a nezaměstnané osoby mohou uplatnit slevu 20 %Žádost o slevu je nutné uvádět v elektronické přihlášce. Studenti také na e-mail ies.olomouc@podaneruce.cz zašlou naskenovanou ISIC kartu nebo potvrzení o studiu. Statut studenta musí být platný v době konání kurzu. Osoby na mateřské/rodičovské dovolené a osoby nezaměstnané vyplní v průběhu kurzu čestné prohlášení, které jim na začátku kurzu předáme.
 • Pro tři a více osob z jedné organizace poskytujeme slevu 10 % (jména kolegů můžete pro naši snazší orientaci napsat do poznámky v elektronické přihlášce).
 • Organizátor může v odůvodněných případech (promo akce, zácvik nového lektora apod.) uplatnit pro vybrané účastníky individuální slevu až do výše 100 % kurzovného.
 • Účastníci jsou povinni informovat organizátora o jakékoliv změně v přihlášce, či o jejím zrušení.

 

INFORMACE PRO NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI

Abychom mohli realizovat vzdělávání v našem centru, sbíráme nezbytné minimum osobních údajů, které po nás vyžaduje zákon a související předpisy (např. občanský zákoník, zákon o účetnictví, DPH, akreditace MPSV, MŠMT, MV, metodiky EU projektů apod.). Při jejich zpracování se řídíme Zákonem 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a také Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (známé jako GDPR).

Chceme být transparentní, proto níže naleznete detailnější popis údajů, se kterými nakládáme:

Pro účely registrace přihlášky, komunikaci s účastníky, fakturaci a platbu:

 • Titul, jméno, příjmení, kontaktní e-mail a telefon účastníka
 • Fakturační adresa (v případě fyzické osoby); název organizace, sídlo, IČO, DIČ (v případě právnické osoby)

Tyto údaje archivujeme v souladu s nařízeními.

 

Pro účely vystavení a evidence osvědčení o účasti:

 • Datum a místo narození účastníka

Tyto údaje archivujeme v souladu s nařízeními.

 

Nepovinně pro účely informování lektora o skladbě účastníků:

 • Cílová skupina a typ služby, ve které účastník pracuje

Tyto údaje po naplnění účelu (konání kurzu) mažeme.

 

Pro účely informování o další vzdělávací nabídce (e-mail zasílán nejvýše 1x za měsíc):

 • E-mailová adresa (kterou máme v databázi uvedenou bez jakýchkoliv dalších informací)

Tato databáze je od ostatních údajů oddělena a neobsahuje žádná další data, podle kterých by šlo identifikovat konkrétní osobu.

Souhlas se zařazením do databáze je volitelnou možností při registraci přihlášky. Je také možné se k odběru novinek přihlásit na webových stránkách. Uživatel e-mailové schránky může kdykoliv požádat o vymazání adresy z databáze jedním kliknutím na odkaz v patičce e-mailu, který obdrží, nebo požádat o vymazání na náš e-mail: ies.olomouc@podaneruce.cz a my jej bez odkladu z databáze vyřadíme.