navrh_web_01

Institut Expertních Služeb Olomouc

Poskytujeme systematické vzdělávání odborníků v oblasti sociálních služeb, školských a zdravotnických zařízení nebo v jiných pomáhajících profesích. Pro odbornou i širší veřejnost pořádáme konference, semináře a workshopy s lokálními i mezinárodně uznávanými experty. Zakládáme si na poskytování kvalitního vzdělávání v aktuálních tématech s ohledem na potřeby účastníků.

Využíváme širokou lektorskou základnu složenou z odborníků v jednotlivých oblastech. Vzdělávací centrum i většina kurzů, které nabízíme, je akreditována u MPSV a MŠMT a nově zavádíme také akreditace MV ČR.

Tradice
od roku 1999

5000+
účastníků

Akreditace
MPSV a MŠMT

Otevřené
kurzy

Kurzy
na míru

Zázemí
v Olomouci

 

Aktuality

Milostivé léto se vrátí!

  Výsledky Milostivého léta Milostivé léto proběhlo v období od 28. října 2021 do 28. ledna 2022. Kdykoliv během této doby bylo možné uhradit exekuce, které byly zahájeny před…

Zapomenutá závislost?

  Když se řekne závislost, většinu lidí asi napadne alkoholismus, užívání drog nebo jiných návykových látek. Málo kdo si na prvním místě představí hazardní hraní a gambling.…
Aktuální nabídka kurzů
Podané ruce

Poskytujeme služby v oblastech prevence a léčby návykového chování, duševního zdraví, programů pro děti a mládež, programů postpenitenciární péče, ochrany veřejného zdraví, programů na podporu a rozvoj etnických skupin a dalších. Prostřednictvím zázemí profesionální organizace, která je nepostradatelným partnerem institucí a aktérů v oblasti prevence a léčby závislostí a v oblasti práce s dětmi a mládeží, uspokojujeme celospolečenskou poptávku po kvalitních sociálních a zdravotnických službách.

www.podaneruce.cz